Herunder er billeder af familiegravsteder fra min fars og mors slægt. 3 af disse er i dag nedlagt. Ved at pege med musen på de små billeder fås en tekst som beskriver hvad billedet viser og ved at klikke på disse kommer en større version.