Jeg har valgt at fortælle min families historie med udgangspunkt hos mine 4 bedsteforældre. Jeg vil i korte træk beskrive de forhold de og deres slægt kom fra, udfra indsamling af viden fra nulevende personer, historiske kilder og bøger.

Den foreløbige historie - jeg håber at kunne udbygge den senere - starter i forrige århundrede. Her støttes fortællingen kun af demografiske kilder fra kirkebøger og folketællinger. Fra sidst i 1800 tallet og starten af 1900 tallet kommer mundtlige overleveringer og fortællinger med.

For min morfars slægt støttes fortællingen også af bøger skrevet af en af mine tipoldeforældre "Gårdmand og sognerådsformand" i Ellinge Steffen Madsen (1837-1911) og lokalhistoriker ved Ullerslev Lokalhistoriske arkiv Erling Windeballe (1908-2004)

Min farfars slægt

Min farmors slægt

Min morfars slægt

Min mormors slægt

Fra Birthe og Ruth har jeg modtaget nedenstående.

Maren Chatrine Christiansens skæbne

Familien Kristiansen

Uddrag af Alfred Kristiansens erindringer