Min mor mistede sin far da hun var 5 år. I 2003 ville hun gerne have vide noget mere om hans slægt. Hun havde få fakta fra min afdøde mormor og bevæbnet med disse kørte jeg på landsarkivet for Fyn for at se om jeg kunne finde ud af noget mere.

Da jeg først havde fundet nogle oplysninger om mine morfar, syntes jeg også lige jeg ville tage et kig i kirkebøgerne efter mine øvrige bedsteforældres data. Det blev til efterfølgende, men korte besøg på landsarkivet.

N� man sådan skal skrive lidt om sin familie og kun selv kender nutiden og nulevende personer er det måske svært at forestille sig hvordan livet har været i hine tider. Heldigvis findes der efterhånden en del tilgængeligt materiale som beskriver livet dengang. Det er i stor omfang de "kendte" og folk med høj rang som har efterladt sig spor, modsat de jævne folk som ikke havde midlerne til at få dokumenteret deres liv. Fra midten af 1800 tallet hvor fotografiet kommer frem og flere almindelige mennesker efterhånden lærer at læse og skrive dokumenteres mere og mere. Det vidner lokalhistoriske arkiver og en del museer om.

Min slægt kommer ud af jævne folk. De var daglejere, husmænd og gårdejere. Der var dog også skolelærere, præster og i den anden ende almisselemmer dvs. på offentlig forsørgelse eller ligefrem på hospitalet - fattiggården. De optræder ofte kun "offentligt" i forbindelse med fødsler, konfirmationer, vielser, død etc. Enkelte steder har de sat sig spor i lokalsamfundet, hvorom deres liv til op i 1900-tallet foregik.

Her begynder den opbrydning mod større byer - som allerede for manges vedkommende var gået i gang i midten/slutningen af 1800 tallet -. Mange i min slægt blev "bymennesker". Men historien om min slægt starter ude i de små samfund i starten af 1800-tallet, ude i sognene på Fyens land. Mange fandt sig en ægtefælle indenfor eget sogn, andre fra et sogn i nærheden og kun et fåtal brød helt op eller fandt sig en ægtefælle langvejs fra.

Fra midten/slutningen af 1800-tallet til starten af 1900-tallet udvandrede op imod en tiendedel af befolkningen. Befolknings tilvæksten og dårlige levevilkår for mange, gjorde at specielt mange fra de lavere sociale lag udvandrede. Hovedparten af disse mennesker til USA. Jeg har også i min slægt personer som er udvandrede.

En ting jeg har fundet ud af i forbindelse med research på arkiver er at det er meget tidskrævende og at det også kræver dygtighed, indsigt i arkivaliernes opbygning og nogle gange held. Heldigvis har internettet været en stor hjælp og trods stadig meget manglende viden har jeg efterhånden fået oparbejdet en database med omkring 900 navne fra midten af 1700 årene til i dag, som indeholder data omkring fødsel, død, konfirmation, evt. giftermål og død.

Jeg mangler stadig at kigge i skifteretsbøger, lægdsruller, embedsarkiver, retsarkiver og mange andre kilder der findes på arkiver/samlinger og som ofte sætter en tydeligere profil på på de personer som indgår i slægten.