5. juni 2017 - Opdatering

Ja nu er det snart 5 år siden jeg sidst har skrevet noget her på siden. Der er blevet tilføjet lidt til databasen i den mellemliggende tid, modtaget fra eksterne kilder. Sidst jeg opdaterede denne side, var Birthe stadig i gang med sin slægtsbog. Den er siden udkommet og der står et eksemplar heraf i min reol. Har ikke rigtig haft tid til at nærlæse denne. Dog kender jeg hovedtrækkene via Birthes øvrige fortællinger.

Ang. de nedlagte gravsteder i Nr. Lyndelse, blev der ikke holdt ord. Der kom et nyt menighedsråd, som efter henstillinger fra øvrigheden, kun ville bevare en mindre del af de gravsten der stammede fra nedlagte gravsteder. Den sten fra min slægt, der havde lokalhistorisk kulturværdi, blev dog sat i det til lejligheden nyoprettede Labadarium. Så er der trods alt en sten tilbage, fra en af den personkreds, der oprettede Nr. Lyndelse Friskole. 

Så det har været et uskønt forløb, hvor de første nedlægger gravsteder der er af ældre dato, selv om der er blevet betalt til dem i en menneskealder og dernæst ikke holder ord. Og med tanke på alle de gravstene fra nedlagte gravsteder, jeg så på deres "lager", er der gået meget kulturhistorie tabt til ingen nytte. Vedligeholdelsen af de nedlagte gravsteder er groft set den samme, så der er ingen besparelse. Og de bliver for det meste ikke udnyttet til nye gravsteder, så der er ingen ekstra indtægter. Der skal simpelthen er holdningsændring til.

Et andet eksempel er fra Åsum kirkegård, hvor gravstene repræsenterende Lille Lundsgaard i Lunden, er blevet fjernet. Kender ikke de nærmere omstændigheder. Men at fjerne en over 200 år gammel flot restaureret gravsten med en "datofejl" i forhold til kirkebogen er  ikke i orden.

24. november 2012 - Lidt af hvert

Ja det er jo længe siden at jeg for alvor har haft tid til at tænke i "gamle aner". Dog er databasen blevet tilføjet enkelte nye oplysninger de sidste par år. Noget har jeg fundet selv og andet har jeg fået sendt af slægten.

Birthe er i gang med at skrive på en bog til Åsums lokalhistoriske arkiv. Den vil tage udgangspunkt i vor fælles familie - Kristiansen - og deres aner. Hun regner p. t med at den vil udkomme om et års tid.

Og så er 3 af min families gravsteder på Nr. Lyndelse kirkegård nedlagt. Især den ene sten var gammel, havde kulturhistorisk værdi og stod ikke i vejen for noget andet. Men det tæller åbenbart ikke i disse tider.

Dog har de lovet at stenene kommer med i det nye Labadarium de vil oprette. Lad os håbe, de holder ord.

31. juli 2010 - familiesammenkomst

Så mødtes vi i Åstrup hos Ruth og Palle. Det blev til endnu en hyggelig dag med udvekslinger af historier, kiggen på fotos og selvfølgelig god mad.

Har ikke haft tid til at søge efter gamle aner, hverken på nettet eller i arkiverne, det sidste års tid. Har dog fået flere informationer om slægten fra slægtsforskere. Så har efterhånden en del nye informationer liggende der skal flettes ind i de eksisterende. Det er hovedsaglig på min mormors og farfars side.

27. september 2009 - Ane efterlysning

Siden sidst har jeg forsøgt at finde nær familie til min mors slægt, både på nettet og vha. efterlysninger. Det drejer sig om min mors 2 fastre.

Cecilie Madsen f. 1899 i Pårup ved Ellinge
Dora Madsen f. 1902 i Pårup ved Ellinge

Cecilie forsvinder ud af min forskning i 1921 hvor hun er på en gård som  tjenestepige i Ellinge og om Dora ved familien kun at hun boede i Rødovre omkring 2. verdenskrig og havde mindst et barn "Jytte"..

Så hvis nogen ved noget mere om disse 2 damer kan der skrives til:
info@familiehistorie.dk

25. august 2009 - familiesammenkomst

Den 22. august blev der holdt familiesammenkomst med familie på min mors side. Oplysninger og gamle anekdoter blev udvekslet.

25. juni 2009 - Brydeland

Birthe Trædholm har sendt mig Jørgen Lohmann Rasmussens bog om slægten fra Brydeland i Åsum som er en del af min mormors slægt.

Slægten Brydeland i Åsum

5. april 2009 - Opdatering

Har siden sidste "nyt" fået nye billeder og oplysninger til hjemmesiden.
Billeder er lagt under menupunktet Galleri. Her er tilføjet billeder af personer i min farfars og farmors slægt. Jeg har også modtaget yderligere oplysninger og henvisninger fra mine kontakter således at databasen efterhånden omfatter 900 navne.

Jeg har tilladt mig at lægge fortællinger fra Birthe Trædholm på hjemmesiden også. Du kan læse dem her.

Maren Chatrine Christiansens Skæbne

Familien Kristiansen.

Uddrag af Alfred Kristiansens erindringer.

17. oktober 2008 - Møde med "Ellingerne"

I denne uge havde jeg et møde med nogle bekendte som bor i Ellinge på Østfyn. De havde kendt nogle af min morfars slægtninge. Så jeg fik lidt flere data og nogle personlige skildringer af nogle af de mennesker som blev tilbage i Ellinge og ikke som, så mange af slægten - bl.a.. min egen - rejste andre steder hen.

På landsbyens Ellinges hjemmeside - www.ellinge.dk - kan man købe bogen "Træk af Ellinge sogns historie". Bogen er skrevet af afdøde Erling Windeballe, som i mange år var leder af det lokalhistoriske arkiv i Ullerslev kommune. I den kan man læse om flere Ellinge slægter heriblandt min egen.

15. juni 2008 - Opdatering

Så er anetavler opdateret. Og jeg vedhæfter et link til Fynhistorie, som fortæller om Nr. Lyndelse friskoles historie. I denne historie indgår min tipoldefar Mads Hansen af Freltofte og hans bror Jens Hansen af Dømmestrup

Nr. Lyndelses friskole 100 års historie

4. april 2008 - Opdatering

Så er der opdatering på min farmor mors sjællandske aner. Dette har kunne lade sig gøre takket være lidt fodarbejde af min fars fætter Willy Blæsbjerg Christiansen. Her er link til PDF dokumenterne. Der er stadig huller i tavlerne som man må håbe kan lukkes med tiden.

Anetavle på min fars side

Anetavle på min mor side

1. marts 2008 - Nyt møde med Kristiansen klanen

Lørdag den 1. marts var efterkommere af 4 søskende fra familie Kristiansen af Brabæk samlet hos Else Pedersen i Odense. Det var efterkommere af Martha, Jenny, Hans Peter og Alfred Kristiansen.

Mødedeltagerne var  Birthe Trædholm som er barnebarn af Martha, Ruth Madsen som er datter af Alfred, Else Pedersen som er datter af Jenny, Majbritt Pedersen som er barnebarn af Jenny og Gerhardt som er søn af Hans Peter og undertegnede.

Det blev igen til en hyggelig eftermiddag med udveksling af historier og billeder. Ruth Madsen er ved at have færdigskrevet sin fars erindringer og vil sende en kopi af disse til os andre.

16. februar 2008 - Henriette Christine Christiansen

Undertegnede blev kontaktet af Willy Blæsbjerg Christiansen som er min fars fætter. Han var begyndt på slægtsforskning og havde nyt vedr. min oldemors ophav. Det betød at der blev sat navne på Henriettes Christiansens forældre samt bedsteforældre. Hendes far hed Ditlev Møller og er ud af borgerlig slægt. Hendes mor var husmands datter fra Haraldsted sogn på midtsjælland. Henriette var såkaldt uægte barn og Willy vil nu forsøge at spore hendes fars videre færd.

9. februar 2008 - Møde med Kristiansen klanen

Lørdag den 9. februar var efterkommere af 4 søskende fra familie Kristiansen af Brabæk samlet hos Ruth Madsen i Åstrup. Det var efterkommere af Mary, Martha, Jenny og Alfred Kristiansen.

Mødedeltagerne var  Birthe Trædholm som er barnebarn af Martha, Steen Verner som er barnebarn af Mary, Ruth Madsen som er datter af Alfred og Else Pedersen som er datter af Jenny, samt undertegnede.

Det blev til en hyggelig eftermiddag med udveksling af historier og billeder. Ruth vil nu gå i gang med at samle sin fars minder og har oprettet en hjemmeside. Der findes link til hjemmesiden under punktet Links, Øvrige.

25. januar 2008 - Møde med Tove

Jeg havde i denne uge et møde med min farfars kusine Tove Lytzhøf i Gislev. Hendes far var bror med min oldefar Victor Pedersen. Hun kunne fortælle mange ting fra Freltofte og livet på Bækgården. Både noget hun havde oplevet og noget hun havde fået fortalt. Endvidere lå hun inde med gamle familiebilleder hvoraf jeg lånte 3 stk. De kan ses under punktet Galleri. Det er de 3 nederste billeder. Tak til Tove for dette.

30. december 2007 - Opdatering af siden

I november måned blev jeg kontaktet af Birthe Trædholm fra Gelsted. Hun er barnebarn af min mormors søster, Martha Jensen f. Kristiansen. Hun havde set denne hjemmeside og vi aftalte et møde her i december måned, hvor Birthe, min mor og jeg mødtes til en snak og udveksling af data ang. vor fælles familiegren på min mormors side. Dette har ført til at jeg har kunnet ajourføre mit ane træ på min mormors side samt lægge nye billeder ind under punktet Galleri. En tak til Birthe for dette.

15. oktober 2007 - Urne nedsættelse på Korsløkke kirkegård

Torsdag den 28. september 2007 blev min mormors urne - Jenny Margrethe Madsen - flyttet fra de ukendtes gravsted hvor hun blev placeret i januar 1979. At hun dengang blev begravet i de ukendtes gravsted har min mor fortrudt og følte at tiden var inde til at give hende et gravsted i græsset. En lille plade med hendes navn og fødsel/døds dato. Billedet af gravstedet kan ses under punktet Galleri.

18.marts 2007 - Odense  Nekrolog over Karen Astrid Pedersen f. Nielsen

Så nærmer foråret sig så sagte, vinteren forsvinder kun langsomt og jeg har først nu, fundet tid til at skrive nogle mindeord over min farmor. Hun blev født den 30. august 1913 på Bæks Eng lige udenfor Bogense. Her voksede hun op på husmandsstedet Enghave omgivet af en stor søskendefolk. Hun var den ældste i søskendefolk nr. 2. Hendes far havde været gift før. Hans første kone var død et par år før. I alt var der 13 sammenbragte børn.

Hjemmet var præget af harmoni og sammenhold huskede hun. De var "fattige" forstået således at der altid var mad og klæder til alle, men f. eks var der ikke råd til  at give børnene en uddannelse. Derfor kom Astrid trods meget flotte kundskaber ud at tjene da hun blev konfirmeret. Havde hun været født en generation senere havde hun nok haft mulighed for at læse videre. Dette blev hende ikke selv forundt, men man kan sige at hendes generation og de foregående gav de ofre der betyder at uddannelse i dag er en selvfølge, hvis man har motivationen og evnerne.

Efter at have haft forskellige pladser i årene fra 1927 blev hun i 1932 ansat på Restaurant Bryggergården i Odense hvor hun var indtil hun blev gift i 1937 med min farfar. Efter giftermålet boede de mange forskellige steder i Odense. De fik 2 børn - min far og faster med 10 års mellemrum - og i 1956 flyttede de i eger hus på Primulavej i Odenses nordøstlige el.

Efter et langt liv mistede hun sin mand i 1993 og flyttede 2 år efter en ældrevenlig bolig. Der fik hun 11 /2 år inden hun den 29 januar i år sov ind efter kort tids sygdom. Hendes sidste år blev præget af tiltagende vanskeligheder med bevægelse, syn og hørelse. men intellektet var skarpt til det sidste.

Hendes person var præget af flid og hjælpsomhed. Hun sagde aldrig nej til at hjælpe andre. Æret være hendes minde.

26. december 2006 - Odense

Så er julen over os og for denne hjemmeside er det næsten status quo. Det der er sket siden sidst, er at en af mine kursister har arbejdet en del med slægtsforskning og skrevet artikler og bøger herom. Hendes Navn er Margit Ekdal og hun står bl.a. bag hjemmesiden Nordfynsk.dk Hun har skrevet en bog "Miraklet på Fyn" som beskriver de første mormoner på Fyn og deres udvandring til USA. Jeg vidste godt at min ene tipoldefars søster - min mormors farfars storesøster - var blevet mormon, udvandret til USA og død på rejsen undervejs. Men Margit sendte mig et billede af Maren Chatrine Christiansen som hun hed og et familiefoto som hendes da voksne søn Josef var med på. Sønnen Josef var så min mormors fars fætter. Billedet af Maren kan ses under punktet Galleri.

14. oktober 2006 - Odense

2 måneder er gået - har ikke fået foretaget noget ang. slægtsforskning overhovedet. Har været på nettet. Flere data er lagt ud men ikke rigtig nogen jeg kan bruge. Har en liste med ting jeg skal undersøge på landsarkivet i Odense men det bliver nok ikke lige med det samme. Mit arbejde fylder en del p.t.

14. august 2006 - København

Var på besøg hos bekendte i København og fik muligheden for at undersøge nogle data om min sjællandske oldemor Christine Henriette Nielsen født Christiansen på landsarkivet i København. Hun er født på kommunehospitalet i København og døbt der. Det vidste jeg i forvejen fra kopi af kirkebog på Landsarkivet i Odense, men ikke meget mere før hun i 1913 bliver gift med min oldefar i Bogense. Kun overleveringer fra familien som egentlig kun omhandler få år før 1913. Men intet nærmere om moderen og slet intet om den mulige fader og de sogne hvor fødsler skulle bogføres når det foregik på Kommunehospitalet i København var der ingen spor. Fandt dog ud af at hun blev konfirmeret i Haraldsted kirke i 1895 og der tjente hos en gårdbestyrer og at der i 1847 var født en pige i det område som havde hendes mors navn. Det indikerer at hun er kommet "hjem" til familie og hun er født på "gule" plader. Det harmonerer med nutidige levende kilder - 3 børn omkring de 90 år - som har en fornemmelse herfor uden at have fået det at vide helt. Kan jeg få bekræftet moderens identitet kan jeg komme videre tilbage på hendes side. Faderens gren er det dog nok tvivlsomt om jeg når til bunds i. Men foreløbig er alt dette sendt til hjørnespark.

23. juli 2006 - Sommerferie

Så er det blevet sommer og computeren er jo så ikke det mest oplagte sted at opholde sig. Men nu er jeg her. Jeg var i sidste uge på Bogense lokalhistoriske arkiv - opfølgning på samtale sidste år med stedets leder - for at se om de havde nogle ting liggende omkring min farmors slægt. Men bortset fra et billedalbum som har tilhørt min farmors kusine havde de ikke noget. Men så er det afklaret.

Vedr. data har jeg siden sidst fået hentet nye folketællingsdata fra Nr. Lyndelse sogn og Brenderup sogn, samt fået tilføjet nogle personer i min farmors slægt til databasen. Af projekter i den nærmeste fremtid i det omfang der bliver tid er besøg på landsarkiverne i Odense og København. Her i Odense for at få uddybet oplysninger i kirkebøger og skifter og København for at få taget "hul" på min sjællandske gren.

3. februar 2006 - Opdatering

Jeg har pga. arbejde m.v. ikke fået opdateret hjemmesiden det seneste års tid. Dog håber jeg i løbet af foråret /forsommeren at få afsat lidt tid til at gå i arkiverne i Odense. På internettet har de databaser jeg søger i ikke fået flere data indsamlet og offentliggjort som jeg kan bruge men jeg holder løbende øje hermed. Jeg har det jo som så mange andre der har forsket i slægter huller i mine anetavler og det kunne være dejligt at få fyldt disse ud.

8. september 2005 - Nekrolog over Børge Madsen

Min morbror Børge Johannes Madsen sov den 30 august 2005 stille ind på OUH efter længere tids sygdom. Børge var født på Rynkeby Mark ca. 10 km nordøst for Odense. Som barn boede han forskellige steder grundet sine forældres arbejdssteder på forskellige gårde. Som 7-årig flyttede han med sine forældre til Odense og blev her resten af livet. Under krigen var Børge CB' det sidste år og efter krigen fik han arbejde som arbejdsmand. To steder var han i mange år: Brandts klædefabrik og Haustrups fabrikker, hvorfra han gik på efterløn i 1985.

Børge blev i 1946 gift med Jytte og i 1948 adopterede de Leif. Børges sidste år blev ikke gode. Han var ude for en trafikulykke i 1998 som han aldrig overvandt følgerne af og han tilbragte sine sidste år på plejehjem.

Æret være hans minde.