Nedenstående sognekort over Fyns Amt - daværende Odense og Svendborg Amter - er farvelagt med en blå skraveret gennemsigtig farve for de sognes vedkommende, hvorfra min families aner enten er født/opvokset i eller har boet en væsentlig del af deres liv.

Som det fremgår er min slægt inden for de sidste 6 generationer koncentreret omkring Midtfyn, Østfyn og Nordfyn. Vest og Sydfyn samt øerne her syd for er ikke repræsenteret.

Min mors aner er for de flestes vedkommende koncentreret omkring det østlige/nordøstlige Fyn - Bjerge og Vindinge herreder -. Min fars aner har størst koncentration i sognene omkring Odense, samt Nordfyn.

Et sjov detalje er at medens min fars familie har aner fra Sjælland og Jylland, er min mors aner pø nuværende tidspunkt kun registreret værende fra Fyn. Og henholdsvis min morfars og mormors familier er koncentreret indenfor hver deres herred - Vindige og Bjerge.